The Kitten Klub Yetişkin Film Film

Barış ve Betty isimli ikiz kardeşler, birbirlerine çok benzeseler de karakterleri arasında büyük farklar bulunmaktadır. Betty neşeli ve açık bir kişiliğe sahipken, Barış daha kapalı ve çekingen bir yapısı vardır. Adadaki evlerinde ağırladıkları müzik profesörü Roda, Barış’ın virtüöz piyanist olması sebebiyle onu Paris’te gerçekleşecek bir dizi konser izlemeye davet eder.

Date: Mart 25, 2024